Välkommen till servicebyrån som tillverkar Dina företagskort

Välkommen till servicebyrån som tillverkar Dina företagskort

Passerkort, id-kort, legitimation, ackrediteringskort, behörighetskort, företagskort, medlemskort… Många namn för ungefär samma sak – något som visar vem du och din organisation är.

Vi har många års erfarenhet och kan hjälpa dig på bästa sätt.

Affärsidé

Vår affärsidé är att med korta leveranstider, konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet tillhandahålla kortservice till företag som inte själva vill investera i utrustning, personal och lokaler för egen produktion av kort, och att därefter fortlöpande underhålla kundernas kortregister.