Naturhistoriska Riksmuseet

Naturhistoriska Riksmuseet

Ca 220 anställda plus gästforskare, entreprenörer mm.

Personalkort och tillfälliga lånekort

  • Fotografering på plats 1993, därefter scanning från fotografier eller inläsning av digitala bilder.
  • Total omfotografering 2004 då även de nya kortlayouterna introducerades.
  • Sex layouter: anställda, tillfälligt anställda, entreprenörer, gästforskare, Statens Fastighetsverk och besökare.
  • Magnetkodning för passagesystemet, Lanyards och yoyo med tryck.

naturhistoriska

« Fler kundexempel