Stockholm World Police & Fire Games 1999

Stockholm World Police & Fire Games 1999

Världsmästerskap för anställda inom polis-, brand, kriminalvårds- och tullmyndigheterna från 60 olika länder

Ackrediteringskort totalt ca 19 000 kort

  • Förackreditering från insända fotografier.
  • Kompletterande fotografering på plats i registreringscentret under  tävlingsdagarna.
  • 9 olika kortlayouter; Tävlande, Funktionärer, Domare, Federation, Anställda,  Sponsorer, VIP, Media samt tillträdeskort till VIP-lounge.
  • Nätverkskopplat produktionssystem med 2 operatörsplatser och 4 seriekopplade  printrar.

« Fler kundexempel