Egen layout

Egen layout

Här bestämmer du själv exakt hur kortet skall utformas – vilka textfält som skall finnas med och var de skall placeras. Om du vill att korten skall uppfylla företagets grafiska profil så anpassar vi kortet till den, med rätt typsnitt och färger. Givetvis kan du använda kortets baksida, och där skriva uppgifter som du inte vill skall vara med på framsidan, exempelvis personnummer.

En smart layout ger dig kort med många varianter

Låt textuppgifterna i databasen bestämma hur korten ser ut. Entreprenörskorten kan exempelvis skilja sig från personalkorten med avvikande färg och grafik helt enkelt genom att du anger vilken personalkategori personen tillhör. Det gör att Du oftast klarar dig med en enda layout, även om du vill ha en tydlig skillnad mellan olika personalkategorier.