Specialkort

Specialkort

Förutom personliga id-kort tillverkar vi en mängd kort för olika typer av ändamål.

Medlemskort med eller utan medlemsnummer, namn och foto.
Anonyma passerkort, med eller utan logotyp, med eller utan passagefunktion.
Behörighetskort som visar kortinnehavarens auktorisation och genomgångna utbildningar.
Backstagekort för evenemang, i olika färger för att tydligt markera personens behörighet och funktion.