Eurovision Song Contest Köpenhamn 2001

Eurovision Song Contest Köpenhamn 2001

Uppdragsgivare: Parken A/S och Danmarks Radio.

Ackrediteringskort totalt 5 400 kort i formatet 88×125 mm.

  • Förackreditering från insända fotografier.
  • Kompletterande fotografering och kortproduktion på plats i  registreringscentret.
  • 6 säkerhetsfärger.
  • Nätverkskopplat produktionssystem med 2 operatörsplatser. Copystand för  pappersfoton och live-kamera för direktfotografering.
  • Nätverksförbindelse för ackrediteringsdiskens sökregister och  produktionsstatistik, samt för namnlistor med kortbeställningar vilka  importerades till produktionssystemet.

« Fler kundexempel