Rudbeck

Rudbeck

Exempel på Egen Layout.

Studentkort
Rudbeck, Sollentuna Kommuns Gymnasium, förser samtliga ca 680 nybörjare med ett passerkort som de behåller genom hela gymnasietiden.
Vi producerar korten på plats i skolan samtidigt som skolfotograferna fotograferar eleverna, vilket gör att skolan får korten direkt och kan registrera dem i behörighetssystemet och lämna ut dem till eleverna dagen efter fotografering.

RG

Korten är kodade och används för passager in till och inne i skolan, d.v.s. inpassering ytterdörrar, matsal, klassrum samt för lån i bokförråd och som legitimation för alla kontakter t.ex. vid uthämtning av SL-kort, uttag av lösenord till nätverket mm.

« Fler kundexempel