Taxi 020

Taxi 020

Sveriges tredje största taxiföretag. Ca 1 500 förare och anställda.

Taxilegitimationer

  • Fotografering på plats i första omgången, därefter inläsning av bilder från  digitalkamera.
  • Magnetkodning för taxametrarna enligt direktiv från Vägverket.
  • Två logotyper: Taxi 020 AB och Taxi 020 Specialbuss AB.
  • Layouter för Förare, Anställda och Tillfälliga startkort.
  • Bildkopior till lokalt nätverk.
  • Uppföljningsservice.

« Fler kundexempel