Avtalsmallar

Avtalsmallar

Klicka här för att hämta hem avtalen som PDF-fil.

När du har fått filen: printa ut avtalen, komplettera med firma- eller föreningsnamn, adress och organisationsnummer, signera båda med ort och datum, scanna in dem och maila tillbaks dem till oss på johan@foretagskort.se.

Tänk på att den som signerar skall vara behörig att göra så, t.ex. firmatecknare eller annan i din organisation som är personuppgiftsansvarig.

GLÖM INTE att Tjänsteavtalet måste justeras i punkterna 3.1 och 3.3 för att avtalet skall vara giltigt som GDPR-avtal.